Ekintza Ikastola

Zuzendaritza-taldearen lidergoa indartzea
2018
Sektorea: hezkuntza
Tokia: Donostia-San Sebastián
Erakundearen zuzendaritza-taldeko kide batzuei lagundu genien haien lidergoa (norbanako eta talde gisa) burutzeko beharrezkoak dituzten trebetasun eta konpetentzietan sakontzen.

Lehenago, 2017an, ekipo edukatiboarekin batera, errazte bisualeko bi lantegi abiapuntu hartuta, erakundearen hezkuntza-proposamena garatu genuen, zeinak erakundearen ildo estrategiko nagusiak eta hezkuntza-apustuak jaso ituen, eta gero infografia bat postproduzitu zen.

Trabajos relacionados