Pribatutasun politika

1. Webgunearen titularra

Indarrean dagoen informazio-gizarteko zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 legearen 10. artikuluan xedatzen den informatzeko eginbeharrari jarraiki, jakinarazten dizugu hainbat aplikazio deskarga ditzakezun webgunearen erantzulea honakoa dela:

 • Izen soziala: MUXOTE POTOLO BAT,S.L.
 • IFZ B95675625
 • Helbide soziala: C/ JUAN DE AJURIAGUERRA,33-3 IZDA BILBAO
 • Harremanetarako telefonoa: 944025058
 • Posta eleketronikoko helbidea: PUBLICACIONES@MUXOTEPOTOLOBAT.COM

2. Datu pertsonalen babesa

2.1 TRATAMENDUAREN ERANTZULEAREN HARREMANETARAKO DATUAK

 • Izen soziala: MUXOTE POTOLO BAT,S.L.
 • IFZ B95675625
 • Helbide soziala: C/ JUAN DE AJURIAGUERRA,33-3 IZDA BILBAO
 • Harremanetarako telefonoa: 944025058
 • Posta eleketronikoko helbidea: PUBLICACIONES@MUXOTEPOTOLOBAT.COM

2.2 PRIBATUTASUN POLITIKA – INFORMATZEKO EGINBEHARRA 679/2016 DBEO-ARI JARRAIKI.

Webgune honetan datuak jartzea onartzen duen bezeroak, legezko ohar honen paragrafo honetan azaldutakoari jarraiki, BERARIAZ ADIERAZI ETA AGERTZEN DU: Espresuki baimentzen MUXOTE POTOLO BAT, S.L. entitatea, JUAN DE AJURIAGUERRA K., 33-3 EZK. BILBO-n helbideratuta dagoena, sinatzen duenaren edo adingabeko pertsona bada, haren legezko ordezkariaren, tutorearen edo zaintzailearen datu pertsonalak jaso eta tratatzeko. Horrez gain, adierazten du behar bezala informatu zaiola DBEO-aren 13. artikuluan jasotzen den eskubideari buruzko taularen gainean.

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA BEZEROEN DATUEN FITXATEGIA

ARDURADUNA
MUXOTE POTOLO BAT,S.L.

AURREIKUSTEN DEN XEDEA
Webguneko datuak jasotzeko orrietan sartutako datuak kudeatzea.
Publizitatea bidaltzea.

DATUEN LAGAPENEN HARTZAILEAK
Lege-aginduz baino ez dira datuak lagako.
Zerga- eta kontabilitate-aholkularitza (webgunearen bidez erostekotan).

ESKUBIDEAK
Interesdunaren datu pertsonaletara sartzea eskatzeko eskubidea, Haiek zuzendu edo ezabatu daitezen eskatzeko eskubidea, Haien tratamendua muga dadin eskatzeko eskubidea, Tratamenduaren aurka agertzeko eskubidea, Datuen eramateko eskubidea;

ZURE ESKUBIDEAK NOLA ERABILI
Eskatu eskubideak erabiltzeko ditugun orriak hemen:
(bezeroaren helbidea, 2.1 atalean adierazitakoa) www.agpd.es
Datuen babeserako politika hau denborarekin aldatu ahal izango da legedian eta jurisprudentzian egon litezkeen aldaketen eraginez edo Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren eta/edo une bakoitzean eskumena duen autoritatearen irizpide-aldaketen ondorioz. Hori dela eta, MUXOTE POTOLO BAT, S.L. eskubidea du legezko ohar hau webgunera sartzerakoan indarrean dagoen legediko edo jurisprudentziako berrikuntzetara eta sektorearen praktiketara egokitzeko. Mesedez, berrikusi legezko ohar hau noizean behin.

2.3 UE 2016/679 EB ARAUAK AITORTZEN DITUEN ESKUBIDEAK

 • Datu pertsonaletan sartzea eskatzeko eskubidea: MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-ri galdetu ahal izango diozu zure datuak tratatzen ote ditugun.
 • Datu pertsonaletan sartzea eskatzeko eskubidea: MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-ri galdetu ahal izango diozu zure datuak tratatzen ote ditugun.
 • Haien tratamendua muga dadin eskatzeko eskubidea.
 • Haiek tratatzearen aurka agertzeko eskubidea: aurrerantzean ez ditugu zure datuak tratatuko, arrazoi legalengatik beharrezkoa denean izan ezik.
 • Zure datuak eramateko eskubidea: edozein momentutan zure datuak nahi duzun merkataritza-enpresara bidal ditzagun eska diezagukezu, betiere berariaz eskatuta.

2.4 NOLA ESKA DITZAKET ESKUBIDEAK?

Edozein momentutan, e-posta bat bidal diezagukezu zur eskubideak eskatzeko. Horretarako, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoak bere web-orrian (www.agpd.es) duen orria erabili behar duzu.

3.GURE PRIBATUTASUN POLITIKAREN OINARRIZKO PRINTZIPIOAK

A. KONFIDENTZIALTASUNA

Posta edo orri elektronikoen bidez ematen diren datu guztiak indarrean dagoen datu pertsonalen babeserako araudiari jarraiki tratatuko dira. Horrez gain, beti konfidentzialak izango dira informazio hori kudeatzen duten MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-ko langileentzat, gure entitateak haren langileekin dituen konfidentzialtasun-kontratuetan sinatzenduten moduan.

B. DATUAK UZTEKO BORONDATEARI ETA HORREN ONDORIOEI BURUZKO INFORMAZIOA

BORONDATEZKOTASUNA
Website-en erabiltzaileei jakinarazten zaie website honetan datuak jasotzeko dauden orrietan egiten diren galderak erantzutea borondatezkoa dela. Dena den, eskatutako datuak emateari uko egiteak zerbitzu batzuk ezin eskuratzea eragin dezake, batzuek hala eskatzen dute eta.

ONDORIOA
Website ezberdinetan jasotzen diren orrien bidez –MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-k ematen dituen zerbitzuekin zerikusia dutenak–, erabiltzaileek datu pertsonalen fitxategi batean ematen dituzten datuak sartu eta tratatzea onesten dute. Fitxategi horren titularra MUXOTE POTOLO BAT, S.L. da, eta eskubideak erabil daitezke indarrean dagoen klausulari jarraiki.

Halaber, erabiltzaile batek ez badu informaziorik jaso nahi ez posta elektroniko bidez ez beste edozein bitartekoren bidez, hala jakinarazi beharko dio MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-ri adierazitako helbidean eta eskaera jaso izana idatzita geratzen den edozein bitarteko erabiliz.

KONTSERBATZEN DIREN DATUEI BURUZKO INFORMAZIOA
Kontserbatzen ditugun datuak soilik web-orrian dauden orrietan jasotzen direnak dira, harremanetarako datuak (oinarrizkoak) kasu: izen-abizenak, e-posta, telefonoa, etab. Informazio hori MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-k jasotzen du eta ez da inoiz beste enpresa batzuei saldu, lagatu ez akuran ematen, zerbitzua emateko izan ezik, noski.

ZENBAT DENBORAZ?
Gure newsletter-a bidaltzeko jasotzen diren datuak: Izena ematen denetik erabiltzaileak zerbitzutik baja ematea eskatzen duen arte. Baja emateko, e-posta bat bidali beharko du.
Web-orrietara eta sare sozialetara igotzen diren erabiltzaileei buruzko datuak: Erabiltzaileak bere baimena ematen duenetik ez duela haietan egon nahi jakinarazten digun arte.

ZERTARAKO KONTSERBATZEN DIRA DATUAK?
Zure datuak tratatzen dira soilik gure enpresari eskatutako zerbitzua eman ahal izateko.

4. INFORMAZIO-BANAKETAKO ZERRENDAN BAJA EMATEA

Noizean behin, MUXOTE POTOLO BAT,S.L.-k e-posta bat bidaltzen du web-orri honetan egiten diren hobekuntzak, berriak eta eskaintzak jakitera emateko. Nahi duzunean baja eman dezakezu pubilcaciones@muxotepotolobat.com helbidera e-posta bat bidaliz edo jasotzen diren e-postetan agertzen den “Zerrendatik baja eman” esteka jarraituz.

5. ERABILTZAILEEK ERABILERAREN ETA EDUKIAREN GAINEAN DUTEN ERANTZUKIZUNA

Website-tarako sarbidea eta haietako informazioaz eta edukiez egin litekeen erabileraren erantzukizun osoa ekintza hori egiten duenarena izango da. Hortaz, website-aren bidez aipatzen diren eta eskuragarri dauden informazio, testu, eduki eta/edo produktuen erabilera aplika daitekeen legearen mendekoa izango da, Espainiako zein nazioartekoa, baita erabiltzaileen asmo onen eta erabilera egokiaren printzipioen mendekoa ere. Erabiltzaileak derrigortuta daude zerbitzu eta edukiak zentzuz erabiltzera, asmo onarekin eta errespetatuz indarrean dagoen legedia, morala, ordena publikoa, ohitura onak, hirugarrenen eskubideak eta MUXOTE POTOLO BAT, S.L. bera; hori guztia sortuak diren aukera eta xedeen arabera. MUXOTE POTOLO BAT,S.L.-k ez du erabiltzaileek edo hirugarrenek zerbitzuak edo edukiak gaizki erabiltzetik sortzen diren kalte edo galeren gaineko erantzukizunik bere gain hartzen, ez zuenean ez zeharka.

6. ERABILTZAILE KONTZEPTUA

Webgunearen erabilerak erabiltzaile izaera ematen du eta erabiltzaileak webgunean sartzeak berekin dakar une horretan bertan argi eta garbi guztiz onestea MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-k argitaratu duen legezko ohar honetan jasotzen diren xedapen guztiak. Ondorioz, erabiltzaileak legezko ohar hau arreta handiz irakurri behar du webgunea erabiltzeko asmoa duen aldiro, aldatu egin daiteke eta.

7. ORRIALDEAREN HIZKUNTZA OFIZIALA

Legez ezartzen den hizkuntza Espainiako gaztelania da. Hortaz, legezko ohar hau beste edozein hizkuntzatara itzultzen bada, jatorrizko hizkuntzan, gaztelanian, dauden legezko oharra, erabilera baldintzak eta klausulak izango dira lotesleak.

8. SARE SOZIALAK

MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-k sare sozial nagusietan profilen bat dauka edo izan dezake. Dagoen sare guztietan enpresaren profilean agertzen diren erabiltzaile eta/edo jarraitzaileen datuen tratamenduaren ardura hartzen du. MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-k datu horiek tratatuko ditu sare sozialak, sare sozial den aldetik dituen politiken barruan, enpresa-profilei baimentzen dien moduan. Hala, MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-k haien jarraitzaileak informatu ahal izango ditu, sare sozialak baimentzen duen edozein baliabide erabiliz, bere jarduera, produktu berri eta ekitaldiez, bai eta bezeroarentzako arreta pertsonalizatuko zerbitzuaren eskaintzez ere. MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-k ez du daturik aterako sare sozialetatik, erabiltzaileak horretarako baimen puntuala eta berariazkoa eman ezean.

9. ESTEKEI BURUZKO INFORMAZIOA

MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-k ez du erantzukizunik hartzen bereak ez diren webguneen eta esteken bidez sar daitekeen gainean ez hirugarrenek eskuragarri uzten duten edukiaren gainean.
Erabiltzailea MUXOTE POTOLO BAT, S.L. enpresarena ez den esteka edo webgune batean sartuz gero, borondatez egiten du eta arriskua erabiltzailearena izango da. MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-k ez du berea ez den esteken bidez eskuratutako informaziorik gomendatzen ez bermatzen. Horrez gain, ez du erantzukizunik esteka bat, haren bidez eskuratutako informazioa, beste webgune edo esteka batzuk barne, erabiltzetik, gaizki erabiltzetik, zerbitzua edo eskuragarritasuna etetetik erator litezkeen galera, erreklamazio edo kalteen gainean; ez eta esteka bat erabili edo gaizki erabiltzeagatik eratortzen direnen gainean ere, izan MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-ren webgunera konektatzerakoan izan MUXOTE POTOLO BAT, S.L.-ren webgunetik beste webgune batzuetako informaziora sartzerakoan.